Коефициенти за кладење би можеле да ги дефинираме како показател на веројатноста за некој настан да се случи во спортските натпревари. Тоа се базира врз основа на проценката на аналитичарите кои го креирале .Коефициентите на еден натпревар ги одредуваат шансите за конечниот исход на натпреварот. Всушност тоа се вредности со кој се множи вашата уплата и така се добива вкупната сума за вашата добивка.

Коефициенти за кладење

Коефициенти за кладење – нивно влијание на финансиите

Коефициентите директно влијаат врз вашите финансии, тие се показател за веројатноста но имајте на ум дека колку поголем, коефициент толку е поголема добивката. Но исто така поголемиот коефициент значи дека е и потешко да се добие. Ова е еден вид правило кое важи само за оние кои се почетници. Затоа што големите играчи кои вложуваат многу пари, се доволно информирани и знаат дека и оние кои ги одредуваат коефициените може да направат грешка.

Како што знаеме коефициентите ги одредуваат аналитичарите, па така кога натпреварите се зачестени, тие може да не обрнат доволно внимание. Исто така причина може да биде погрешната информираност на аналитичарот, и тоа знаат да го искористат професионалците во кладењето.

Коефициентите за кладење може да бидат променливи

Ова е многу често во кладењето во живо, тука онај кој ги одредува коефициентите нема доволно време за детална анализа, и има големи промени во коефициентите. Тие може да одат на нагорна или надолна линија.

Многу играчи паѓањето на коефициентите го користат како показател за кладење, така што со тоа добиваат информација каде да се вложат парите.

Паѓањето на коефициентот многу го сметаат за изигрување од страна на кладилницата. Се смета дека паѓањето на коефициентот е поврзан со внатрешни информации во врска кончениот резултат на натпреварот, односно кога обложувачите ќе видат дека коефициентот паѓа на пример за победа на домаќинот, сметаат дека тоа влијае врз конечниот исход на натпреварот.

Ова може да е направено намерно од страна на аналитичарот кој ги одредува коефициентите за кладење. Па така многу луѓе кои немаат доволно искуство ќе се кладат како што се наведени тоа да го направат.

Фактори кои влијаат врз коефициентите за кладење

Коефициентите зависат од некои фактори, и во формирањето на коефициентите учествуваат некои параметри. Повеќето од нив ни се познати, параметри кои се земаат во обзир при креирање на коефициенти за кладење:

  • Составот на екипата, дали екипата игра со најдобрите играчи или резервните
  • Очекуваните отсуства на некои играчи од тимот, информациите за играчи кои ќе отсуствуваат се многу важни
  • Претходно играните натпревари на екипата, може да влијаат врз силата на играчите
  • Состојбата на теренот, и дали играчите се навикнати на такви временски улови
  • Мотивацијата на поединците во екипата
  • Дали натпреварот има натпреварувачки карактер, или е пријателски натпревар

Од евентуалната разлика во висината на коефициентите напишани од кладилницата и вашата објективна проценка произлегува „value bet“. Ова може да се дефинира како вредност помеѓу разликите од лична проценка и поставените коефициенти од страна на обложувалницата.

Типови на коефициенти за кладење

Главно сите коефициенти може да се поделат во три најпознати групи, тоа се:

  1. Фракциони коефициенти
  2. Децимални коефициенти
  3. Американски коефициенти
Фракциони коефициенти за кладење

Како што кажува и името тие се дробно се претставуваат, на пример : 6/10. Фракциониот коефициент 4/9 одговара на коефициентот 1,44 во децимален запис. Ваков тип на коефициенти најчесто е употребуван во Велика Британија. Лесен начин на пресметка на можна добивка е ако препоставиме дека влогот ни е 10 единици, тогаш профитот е еднаков на 6 единици.

Децимални коефициенти за кладење

Ова е уште еден тип на коефициенти. Децималните коефициенти се тип на коефициенти со кои најчесто се среќаваме и се најзастапени. Тие се популарни во обложувалниците низ Европа, Канада, Нов Зеланд и Австралија. Па затоа може да ги сретнете и како „европски“ коефициенти.

Американски коефициенти за кладење – moneyline коефициенти

Овие коефициенти се познати и под името „moneyline“ коефициенти за кладење. Тие се најчесто сретнуваните коефициенти во американските обложувалници. Овие коефициенти се единствени по тоа што може да имаат и позитивна и негативна вредност. Оваа вредност ќе ја сретнете означена со предзнакот + или -. Кај овие коефициенти е специфично тоа што коефициент од 2,00 се означува како + 100 или – 100.

Останати типови на коефициенти за кладење

Горе напишаните типови беа само најзастапените и најпопуларни. Секако дека постојат и други типои на коефициенти. Такви се оние коефициенти, кои ретко се сретнуваат во нашите кладилници. Воглавно тие се специфични за азиски пазар и тоа се: кинески, малезиски и индонезиски тип на коефициент. Овие типови на коефициенти ги немаат сите кладилници и се прилагодени на азиски пазар.

Коефициенти за кладење

Дали коефициентите одлучуваат кој ќе биде победник?

Коефициентите се многу важни за финансиите и добивката, но немора да значи дека тие се клучни. Да, секако и овде важи правилото на исклучок. Најчесто висината на коефициентот се поврзува со одреден исход на некој напревар. Некои коефициенти се високи или ниски со причина. Меѓутоа, важно е да напоменеме дека тие се така поставени на основа на информациите кои ги имаат аналитичарите кои ги креираат коефициентите. Па така често се случува коефициентите до почеток на мечот да доживеат драстични промени, на основа на некои нови сознанија.

Онлајн кладилниците ви овозможуваат увид во сите коефициенти за кладење

Одличен начин за кладење е онлајн кладењето. Вам ви се достапни сите кладилници, а најголемите и најдобри кладилници се актуелни на интернет. Доколку се кладите на стандарден начин во кладилница, вие имате увид само на нејзините коефициенти. Па така вие се кладите само на тоа што ќе ви се понуди. Со интернетот и онлајн кладењето вие може да ги видите коефициентите во другите кладилници и да направите разлика. Така ќе имате најголеми добивки и реална претстава за ситуацијата.