Насловот на оваа статија можеби на прв поглед ви изгледа на базична и кратка тема. Меѓутоа за успешно кладење, неопходно е потоплно да ги разберете коефициентите, и типовите на коефициенти со кои се среќаваме. Затоа малку теорија во текот на статијата нема да биде на одмет.

Дали шансата зависи од коефициентот?

Коефициент секогаш го поврзуваме со поимот шанса, кој пак е тесно поврзан со веројатноста. Генерално гледано, под шанса најчесто се смета дека некој настан ќе се случи. Доколку на пример, фрламе паричка, веројатноста за секој поединечен исход од можен резултат „глава“ или „писмо“ е со 50% шанси. Значи при фрлање паричка имаме 50% веројатност дека ќе „поголдиме“ точен исход. Збирот на сите случувања за секој настан секогаш е 100%. Во овај пример тоа беше 50% за „глава“ и уште 50% за „писмо“. На слична логика се базираат и аналитичарите кои секојдневно креираат коефициенти. Секако тука во игра се уште многу други параметри, во споредба со горниот пример, но логиката е слична.

Што претставува коефициент во спортското кладење?

Коефициентот би можеле да го дефинираме како одраз на веројатноста за некој настан да се случи во спортските натпревари, врз основа на проценката на аналитичарите кои го креирале. Важно е да напоменеме дека понудениот коефициент е рефлексија од претпоставката за веројатност за исход на поединечни спортски натпревари. Претпоставката за веројатност на исход, е креирана со детална анализа на одделни фактори. Некои сигурни фактори кои многу влијаат на коефициентот се:

 • Составот на тимот
 • Очекуваните отсуства на некои играчи од тимот
 • Претходно играните натпревари на тимот
 • Состојбата на теренот каде ќе се игра
 • Мотивацијата
 • Фактот дали натпреварот има натпреварувачко значење

Да, секако и овде важи правилото на исклучок. Најчесто висината на коефициентот за одреден исход на некој напревар се високи или ниски со причина. Меѓутоа, важно е да напоменеме дека тие се така поставени на основа на информациите кои ги имаат аналитичарите кои ги креираат коефициентите. Па така често се случува коефициентите до почеток на мечот да доживеат драстични промени, на основа на некои нови сознанија.

Од евентуалната разлика во висината на коефициентите напишани од кладилницата и вашата субјективна проценка произлегува „value bet“. На кратко може да се дефинира како вредност помеѓу разликите од лична проценка и поставените коефициенти од страна на обложувалницата. За ова може да прочитате во останатите статии, овде повеќе ќе се задржиме на коефициентите.

Заклучокот би бил дека обложувалниците со својата понуда и висина на поставени коефициенти тежат да претстават реален однос во фаворизирањето на очекуваните исходи. Она што е битно да се знае е дека субјективната процена на аналитичарите и некои информации кои ги имаат испуштено, може да одиграат голема улога во кладењето.

Внимателно и детално следење, ќе ве доведе до воочување на „value bet“ кладењето, добро креиран систем може да ви донесе големи добивки.

Коефициенти и типови на коефициенти во обложувалниците

Во спортското кладење коефициентите се покажуваат најчето на еден од следните три начини:

 • Децимални коефициенти
 • Фракциони коефициенти
 • Американски коефициенти

Како на пример да го земеме мечот Inter – Juventus, во обложувалницата 1xbet, ни ги нуди сите три типови на коефициенти кои се горе спомнати.

Коефициент

Децимални коефициенти

Децималните коефициенти се врта на коефициент со кои најчесто се среќаваме. Тие се доста популарни во кладилниците низ Европа, Канада, Нов Зеланд и Австралија. Па затоа може да ги сретнете и како „европски“ коефициенти.

Тие се прикажани како децимален број, како на сликата подолу.

Коефициент

Можната добивка се пресметува на следен начин. Пример, за влог од 10 € на победа за Интер, вашата добивка се пресметува со множење на влогот и коефициентот т.е 10 € х 1,44 = 14,40 €.

Фракциони коефициенти

Како што кажува и името тие се претставуваат како дропки, на пример : 4/9. Фракциониот коефициент 4/9 во овај случај одговара на коефициентот 1,44 во децимален запис. Ваков тип на коефициенти најчесто се употребува во Велика Британија. Лесен начин на пресметка на можна добивка е ако препоставиме дека влогот ни е 9 единици, тогаш профитот е еднаков на 4 единици.

Како изгледаат може да погледнете на следната слика.

Коефициенти

Секој фракционен коефициент може да се претвори во децимален со следната формула: 4/9 +1 = 0.44 +1 = 1.44.

Американски коефициенти

Овие коефициенти се познати и под името „moneyline“ коефициент. Тие се најчесто сретнуваните коефициенти во американските кладилници. Американските коефициенти се единствени по тоа што може да имаат и позитивна и негативна вредност. Оваа вредност ќе ја сретнете означена со предзнакот + или -. Кај овие коефициенти е специфично тоа што коефициент од 2,00 се означува како + 100 или – 100 или само 100.

Коефициент

Концерзија на американските коефициент во децимален се врши по формула:

 • позитивен американски коефициент/100 + 1
 • 100/негативен американски коефициент + 1
Азиски коефициенти

Постојат уште неколку врсти коефициенти, кои ретко се сретнуваат во нашите кладилници. Воглавно тие се специфични за азиски пазар и тоа се: кинески, малезиски и индонезиски тип на коефициент. Овие типови на коефициенти ги немаат сите кладилници и се прилагодени на азиски пазар.

Кинески коефициенти – познати се и како „Хонг Конгшки“ коефициенти. Тие се еден од најпопуларните типови на коефициенти на тие простори.

Малезиски коефициенти – уште една врта коефициенти достапни на овај пазар. Тие аналогно се базираат на американските.

Индонезиски коефициенти – ова е трет облик коефициенти кои се среќаваат низ азиските кладилници. Индонезиските исто како и американските, можат да бидат позтивни и негативни.

На следната слика се прикажани типовите коефициенти, па може да направите споредба.

Коефициент