Дебитните картички се основно средство за транскции на интернет, а тоа го вклучува и онлајн обложувањето.

Дебитни картички

Дебитната или припејд картичка е таа картичка со која може да трошите пари само колку што имате на сметка.

За онлајн обложување дебитните картички се основно средство за уплата на пари на сметката во обложувалницата. Најкористениот метод за уплата е баш овој, уплата со користење на дебитна или кредитна картичка. Провизиите за овие картички се мали или пак воопшто ги нема

Девизни картички

За разлика од денарските, девизните дебитни картички се дефиниција за припејд картичка. Всушност тоа значи дека ќе уплатите, единствено ако имате средства на вашата сметка.

Поголемиот број од овие картички може да ги користете на интернет, но не е редок случај банката да ви издаде картичка која не е за интернет употреба. Затоа доколку поднесете барање за картичка и сакате истата да ја користете за онлајн обложување, напоменете им во банка за која намена ја вадете.

Кредитни картички

Кредитните картички се исто како и дебитните, но разликата е во тоа што со кредитната картичка „имате и кога немате“ односно иако немате пари на вашата сметка, може да направите уплата. Претходно треба да ја побарате од банка вашата кредитна картичка, да ви ја одобрат службените лица, па потоа да ја користете. Секоја кредитна картичка си има свој лимит за користење, односно може да користете колку што ќе ви одобри банката

Правилата за користење и провизиите се еднакви со правилата за дебитни картички. Единствената разлика е во тоа што некои кредитни картички неможат да примаат пари, па затоа пред да ја употребите на интернет обложувалница, распрашајте се за правилата и условите за користење за таа картичка.

Други видови на картички

Во последно време во тренд се картичките како Payoner. Оваа картичка ги има сите карактеристики на припејд картичка, но доколку одлучете да уплаќате со овој вид на картичка, претходно добро проверете дали обложувалницата го прифаќа овој метод. Многу од обложувалниците, освен MasterCard и Visa не прифаќаат други видови на картички.